Aktuality

Rok 2009 byl ve znamení přípravy na příchod skutečně prvního továrního českého modelu - brejlovce řady 754. Byl to rok, ve kterém navíc tyto stroje

V lednu 2007 začala plánovaná rekonstrukce nádraží Skovancov-pravé. Došlo ke snesení kolejí a výhybek a celé pláně až na rám. Na zpevněný rám byla následně nainstalována pláň nová, z dřevotřískových desek, na kterou bylo položeno nové kolejivo ( PILZ ) včetně výhybek ( PIKO A-Gleis ). Zároveň došlo ke zvýšení počtu kolejí tohoto skrytého nádraží na sedm.

V průběhu roku 2004 pokračujeme v pracech na výměně opěrného zdiva, a to na pilířích a opěrných zdech mostu na dvojkolejné trati a kaskádě přehrady Svatý Potok včetně opěrných zdí mostu jednokolejné tratě nad kaskádou. Také portály tunelů u Jívové dostávají nové zdivo a nová opěrná zeď přibyla pod upraveným radomským zhlavím stanice Svatý Potok (František Navrátil, Jan Dostál).