Aktuality

S novým rokem 2002 pracujeme na výměně kolejí Piko za kolejivo Pilz v levém Skovancově dvojkolejné tratě a úpravě traťového úseku Jívová - Hradisko a přilehlé části krajiny spolu s polní (lesní) drážkou.

Během ledna 1990 dochází k dohodě mezi vedením ZK železničářů a LD Přerov a 12. února 1990 se klub stěhuje do nových prostor (sál o rozměrech 8 x 8 m + dílna).

Je zkompletováno kolejiště H0 a dokončeno TT. Zároveň je dokončen plán nového kolejiště H0 ve tvaru L navazujícího na stávající staré kolejiště H0. Pracovníci LD se také zapojili do stavby nového kolejiště zhotovením rámů.

V roce 1975 byla dokončena hrubá stavba kolejiště a po zjednodušeném provizorním zhotovení elektrické instalace byl zahájen zkušební provoz. Mezi členy dochází ke specializaci v práci. Odborníkem pro elektrickou část kolejiště je Vladimír Pavlík. Ostatní se věnují podle svých možností stavbě budov, mostů, krajiny ale i takových drobností jako jsou třeba železniční značky či patníky u cesty.

V prvním roce činnosti klubu, jehož vedoucím byl pan Samek, došlo k dohodě mezi Svazarmem a Klubem dopravy a spojů (KDS), podle níž členové KŽM vstoupili do Svazarmu, a ten měl ročně přispívat na činnost klubu.

Kroužek železničního modelářství vznikl v Přerově v 60. letech při Okresním domě pionýrů a mládeže (ODPM). Hlavní činností kroužku byla stavba kolejiště v měřítku TT. Na námětu i vlastním provedení bylo patrné, že model slouží zejména pro získání prvních zkušeností v modelářské činnosti. Přes mnohé nedostatky a chyby byl splněn hlavní záměr, tj.