Výluka traťové koleje

Výluka traťové koleje

Předpatinované opěrné zdivo i s portály tunelů je již nalepeno. Práce
probíhá na rekonstrukci propustku a horních věnců zdiva, které bude
následně celé napuštěno olejovou barvou a po zavadnutí setřeno. Po
řádném zaschnutí( cca týden ) bude provedeno konečné stínování
plochým štětcem bílou barvou Agama.

Design by Pliska